Bông Khoáng Cách Âm RockWool (Trung Quốc)

290.000